hero

Phần mềm Quyết toán GXD

Công cụ thanh quyết toán chuyên nghiệp nhất. Hồ sơ chuẩn chỉ!

Văn bản → Hướng dẫn →

💡 Thanh toán khối lượng

Chuyên nghiệp chứ không như dùng phần mềm dự toán để làm thanh toán. Đúng các biểu mẫu thanh toán với kho bạc đã tối ưu. Phân khai khối lượng trong ngoài hợp đồng, kiểm soát khối lượng hoàn thành, thanh toán...

⚡️ Quyết toán hợp đồng

Số liệu nhập vào để làm thanh toán các giai đoạn, đến kỳ thanh toán cuối cùng sẽ hội tụ số liệu giúp bạn làm quyết toán hợp đồng trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn nhiều

🛠️ Quản lý dự án EVM

Báo cáo quản lý dự án, tiến độ dự án nhanh hay chậm, trên cơ sở số liệu tỷ lệ khối lượng hoàn thành được nghiệm thu thanh toán. Công cụ hữu hiệu cho báo cáo quản lý dự án

📦 Dự toán phát sinh

Lập dự toán phát sinh, dự toán điều chỉnh, đơn giá phát sinh được chiết tính tương ứng, phục vụ đề xuất dự toán phát sinh và thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng rất chuyên nghiệp và bài bản

🔩 Kiểm soát chi phí

Kiểm soát khối lượng trong ngoài hợp đồng, tự động phân loại thanh toán trong ngoài hợp đồng, áp giá trong ngoài hợp đồng, thanh toán hoặc không thanh toán theo quy định

🔑 Dự toán phát sinh

Cộng đồng sử dụng Quyết toán GXD chia sẻ nhiều tài liệu, kiến thức, kinh nghiệm giúp bạn tiến bộ nhanh trong công việc, tiết kiệm thời gian cuộc đời. Khóa học Thanh quyết toán GXD chuyên nghiệp

Sản phẩm của đề tài khoa học RD.GXD.07.2021

Đơn vị tài trợ thực hiện đề tài

GXD tài trợ thực hiện đề tài

Hãy trở thành nhà tài trợ