Các chuyên gia từ GXD Group am hiểu chuyên môn liên tục cập nhật các văn bản pháp lý dự án để bạn đọc thuận tiện cập nhật, theo dõi, tra cứu:

# I. VĂN BẢN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC DỰ ÁN XÂY DỰNG

# Văn bản Quản lý dự án

# Văn bản Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

# Văn bản về Quản lý đấu thầu

# Văn bản về Quản lý hợp đồng xây dựng

# Văn bản về Quản lý thi công xây dựng (chất lượng, tiến độ, nghiệm thu, thanh toán)

# Các văn bản về Kết thúc xây dựng, vận hành dự án

# Văn bản về các vấn đề khác

# II. VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG NỘI DUNG DỰ ÁN

# III. MỘT SỐ VĂN BẢN CŨ CẦN CHO CÁC DỰ ÁN DANG DỞ

Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 02/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư

# LƯU Ý

➦ Hãy ứng dụng phần mềm Quản lý dự án GXD để quản lý dự án chuyên nghiệp, tìm kiếm nhanh và dễ dàng (xem video)

Quyết định số 47/QĐ-KTNN để ở phần cuối, khâu hậu kiểm. Nhưng Chủ đầu tư + Tư vấn + Nhà thầu nên đọc ngay từ đầu để hiểu công tác Kiểm toán người ta sẽ làm gì mà đáp ứng

➦ Topic này sẽ liên tục được cập nhật. Hãy thường xuyên theo dõi bạn nhé.

Last Updated: 7/30/2021, 11:10:03 PM